3.3.16

Μια κρύα και βροχερή ημέρα, σε ένα πάρκο για ποδήλατα και πατίνια. (Photo)

Η Γερμανία μέσα από τον φακό του Μάνου Φασουλάκη.
Το blog του Μάνου: fragmentsphotos


No comments:

Post a Comment