Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2017

Γερμανικές Συντομογραφίες - bzgl.

Muttertag (Η μέρα της μητέρας)

Τι σημαίνει bedingungslos στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει gesellschaftlich στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει Hauptsadt στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει vermitteln στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει vielmehr στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει das Beispiel στα Ελληνικά?

Γερμανικές Συντομογραφίες - Abo

Βραβείο Καρφίλας στην Germanwings

Γερμανικά ιδιώματα 7 -die Daumen drücken

Τι σημαίνει überforden στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει wiederholen στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει schicken στα Ελληνικά?

Γερμανικά ιδιώματα 6 -Das ist mein Bier!

Τι σημαίνει mehrdeutig στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει die Gelegenheit στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει wahrscheindlich στα Ελληνικά?

Γερμανικά ιδιώματα 5 - Hör mal zu!

Τι σημαίνει die Konkurrenz στα Ελληνικά?

Μάθημα γερμανικών μετά μουσικής 2017 : Bosse - Steine

Τι σημαίνει zuständig στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει mitnehmen στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει verschwommen στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει schützen στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει feiern στα Ελληνικά?

Γερμανικά ιδιώματα 4 - Aus den Augen, aus dem Sinn.

Τι σημαίνει erörtern στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει die Unterstützung στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει endlich στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει sich befassen mit στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει Beschwerde στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει deshalb στα Ελληνικά?

Γερμανικά ιδιώματα 3 -keinen Bock

Τι σημαίνει verdeutlichen στα Ελληνικά?

Τι σημαίνει irgendwelche στα Ελληνικά?

Οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτό το blog, προέρχονται από προσωπική εμπειρία και έρευνα, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη.